Sunday, 5 August 2012

PENGENALAN SISTEM MERIT DIMERIT HOMEROOMPada tahun 2010 satu komiti baru telah dibentuk bagi melaksanakan aktiviti homeroom di MRSM Transkrian yang disusun dan dipantau sepenuhnya oleh Pengetua yang antara lainnya bertujuan mengaktifkan lagi serta memaksimumkan peranan homeroom selaras dengan visi dan misi MRSM. Justeru, komiti yang telah dibentuk telah membuat satu soal selidik kepada pelajar mengenai pelaksanakan homeroom di MRSM Transkrian. Hasil dari soal selidik tersebut pihak komiti telah menggariskan tiga cabaran utama yang perlu dihadapi bagi mengaktifkan lagi sistem homeroom iaitu a) menjadikan homeroom sebagai agen perkembangan sahsiah, akademik, kokurikulum dan sosial pelajar, b) menarik minat pelajar untuk bergiat aktif dalam semua lapangan aktiviti homeroom yang telah disediakan oleh pihak maktab, c) menggerakkan Guru Homeroom agar lebih bertanggungjawab serta bersemangat untuk memberi komitmen kepada homeroom. SMD Homeroom MRSM Transkrian adalah satu sistem yang telah direka bagi membantu pihak maktab mengaktifkan sistem homeroom. 

    SMD merupakan pertandingan antara homeroom yang melibatkan prosedur pengumpulan markah merit dari pelbagai sumber seperti pencapaian akademik, kokurikulum, aktiviti homeroom dan sebagainya. Dalam usaha setiap homeroom mengumpul markah merit, mereka juga perlu berwaspada dengan displin mereka agar tidak dikenakan demerit oleh Lembaga Disiplin Pelajar atau guru-guru. Objektif pelaksanaan sistem ini diterjemahkan melalui kerangka konsep di bawah : 
Proses pelaksanaan SMD diterangkan melalui carta dibawah :


Proses Pelaksanaan SMD


AHLI JAWATANKUASA UNIT PEMBANGUNAN HOMEROOM


PENAUNG
Tuan Haji Samsudin bin Suip
  
PENGERUSI
Tuan Haji Mohd Marzuki bin HasyimPENYELARAS HOMEROOM
Encik Zulkifli bin Hussain @ Mat Hassan

SETIAUSAHA
Cik Julianaasnizah binti Omar

PENYELARAS HOMEROOM TINGKATAN SATU
Puan Putri Nadia binti Zulkafli 


PENYELARAS HOMEROOM TINGKATAN DUA
Encik Rosidi bin Abu


PENYELARAS HOMEROOM TINGKATAN TIGA
                                                           Puan Azlin binti Mohd YusufPENYELARAS HOMEROOM TINGKATAN EMPAT
 Aina binti Md Noh


PENYELARAS HOMEROOM TINGKATAN LIMA
Puan Sai'dah binti Salleh 


PENYELARAS MODUL
Puan Haneza binti Rahman

JADUAL MERITBERIKUT DISENARAIKAN SENARAI MARKAH TERKINI

BAHAGIAN PERTAMA : KOKURIKULUM
A)       SEMUA AKTIVITI DALAM MAKTAB

B)      SEMUA AKTIVITI LUAR MAKTAB

Penyertaan
50
Penyertaan
100
Johan
100
Peringkat Antarabangsa
400
Naib Johan
70
Peringkat Kebangsaan
300
Ketiga
50
Peringkat Negeri
250


Peringkat Daerah
200


Peringkat Zon
100


Johan
150


Naib Johan
100


Ketiga
80

BAHAGIAN KEDUA : AKADEMIK
                                       AKADEMIK
PNG 3.5 – 4.00
300
PNG 3.00 – 3.49
200
PNG 2.50 – 2.99
150
Subjek Terbaik
150BAHAGIAN KETIGA : KEPIMPINAN 
A)       BWP, LDP, PRS, PUM, ALK, PPZ

B)      KELAB, PERSATUAN, BADAN BERUNIFORM, KELAS.

Presiden
150
Presiden
100
Naib Presiden
100
Naib Presiden
70
Setiausaha/Bendahari
70
Setiausaha/Bendahari
50
AJK/Ketua Unit
50
AJK/Ketua Unit
20

BAHAGIAN KEEMPAT : KHIDMAT MASYARAKAT
A)       HOMEROOM

B)      INDIVIDU

Dalam Maktab
200
Dalam Maktab
100
Luar Maktab
150
Luar Maktab
150


BAHAGIAN KELIMA : RANDOM ACT OF KINDNESS
RAK
100

BAHAGIAN KEENAM : PERTANDINGAN ANJURAN UNIT PEMBANGUNAN HOMEROOM
A)       HOMEROOM

B)      KEHADIRAN GURU PENASIHAT

Johan
500
Kehadiran Guru
200
Naib Johan
400


Ketiga
300BAHAGIAN KETUJUH : PELBAGAI
Perjumpaan/Jamuan/High Table/Buka Puasa
(10 orang ke atas)
100
Lawatan Homeroom
200
Lawatan Individu
50
Kem/Kursus/Seminar/Bengkel
50
Jualan
200

JADUAL DIMERIT 2012

SEMUA KESALAHAN DISIPLIN DALAM MAKTAB YANG DILAPORKAN OLEH GURU/LDP
100
KES YANG DIBICARAKAN OLEH JDM/JDRM
1)      KATEGORI SEDERHANA
2)      KATEGORI BERAT
3)      KATEGORI AMAT BERAT

500
700
1000
TIDAK HADIR AKTIVITI HOMEROOM YANG TELAH DIWAJIBKAN
300SENARAI HOMEROOM & PENCAPAIAN MERIT


TINGKATAN SATU

                       HOMEROOM                  :  CIKGU KHAIRULIZAN
                       MATA MERIT TERKINI : 5890
                       KEDUDUKAN DALAM :9
                       TINGKATAN
                       KEDUDUKAN                :35
                       KESELURUHAN

                        HOMEROOM                  : CIKGU AHMAD KAMIL
                        MATA MERIT TERKINI  : 4240
                       KEDUDUKAN DALAM   :10
                       TINGKATAN
                       KEDUDUKAN                  :41
                       KESELURUHAN

                       HOMEROOM                   : CIKGU SITI ASHINIDA 
                       MATA MERIT TERKINI  :9340
                       KEDUDUKAN DALAM  :5
                       TINGKATAN
                       KEDUDUKAN                 :21
                       KESELURUHAN

                        HOMEROOM                  : CIKGU PUTRI NADIA 
                        MATA MERIT TERKINI :11390
                        KEDUDUKAN DALAM :3
                        TINGKATAN
                        KEDUDUKAN                :14
                        KESELURUHAN

                        HOMEROOM                  : CIKGU NOOR ZAMIRA
                        MATA MERIT TERKINI :12640
                        KEDUDUKAN DALAM :2
                        TINGKATAN
                        KEDUDUKAN                :8
                        KESELURUHAN

                          HOMEROOM                  : CIKGU HUSRITA 
                          MATA MERIT TERKINI :10650
                          KEDUDUKAN DALAM :4
                          TINGKATAN
                          KEDUDUKAN                :15
                          KESELURUHAN

                          HOMEROOM                  : CIKGU LEE WAI CHAN 
                          MATA MERIT TERKINI :14570
                          KEDUDUKAN DALAM :1
                          TINGKATAN
                          KEDUDUKAN                :6
                          KESELURUHAN

                         HOMEROOM                 : CIKGU ZAIRULZANA 
                         MATA MERIT TERKINI :8474
                         KEDUDUKAN DALAM :6
                         TINGKATAN
                         KEDUDUKAN                :26
                         KESELURUHAN

                        HOMEROOM                  : CIKGU JAZMIN
                        MATA MERIT TERKINI : 4000
                        KEDUDUKAN DALAM : 8
                        TINGKATAN
                        KEDUDUKAN                :32
                        KESELURUHAN             

                        HOMEROOM                  : CIKGU NOR FADILA 
                        MATA MERIT TERKINI :6550
                        KEDUDUKAN DALAM :8
                        TINGKATAN
                        KEDUDUKAN                :34
                        KESELURUHAN

TINGKATAN DUA

                        HOMEROOM                  : CIKGU AFIDA
                        MATA MERIT TERKINI :5440
                        KEDUDUKAN DALAM :8
                        TINGKATAN
                        KEDUDUKAN                :38
                        KESELURUHAN                  
                      HOMEROOM : CIKGU AMIR
                      MATA MERIT TERKINI : 11980
                      KEDUDUKAN DALAM : 5
                      TINGKATAN
                      KEDUDUKAN                : 11
                      KESELURUHAN                
                      HOMEROOM                 : CIKGU FADZLIN 
                      MATA MERIT TERKINI :16435
                      KEDUDUKAN DALAM :4
                      TINGKATAN
                      KEDUDUKAN                :4
                      KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU NORHANIS 
                                             MATA MERIT TERKINI :24100
                                             KEDUDUKAN DALAM : 1
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :1
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU IBRAHIM
                                             MATA MERIT TERKINI :11510
                                             KEDUDUKAN DALAM :6
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :13
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU NADIYAH 
                                             MATA MERIT TERKINI :2750
                                             KEDUDUKAN DALAM :10
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :46
                                             KESELURUHAN
                                              HOMEROOM                 : CIKGU ROSIDI
                                             MATA MERIT TERKINI :22575
                                             KEDUDUKAN DALAM : 2
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                : 2
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU NURAIMI 
                                             MATA MERIT TERKINI :3555
                                             KEDUDUKAN DALAM :9
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :43
                                             KESELURUHAN
                                              HOMEROOM                  : CIKGU JAYANTHY 
                                             MATA MERIT TERKINI  :6810
                                             KEDUDUKAN DALAM  :7
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :33
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU EDEEY AMIN 
                                             MATA MERIT TERKINI :20545
                                             KEDUDUKAN DALAM :3
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :3
                                             KESELURUHAN
TINGKATAN TIGA


                                             HOMEROOM                  : CIKGU ASHARINA
                                             MATA MERIT TERKINI :8590
                                             KEDUDUKAN DALAM :4
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :24
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU AZLIN 
                                             MATA MERIT TERKINI :12105
                                             KEDUDUKAN DALAM :1
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :12
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU HANISZIANA 
                                             MATA MERIT TERKINI :8790
                                             KEDUDUKAN DALAM :3
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :11
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU HASLINDA 
                                             MATA MERIT TERKINI :3470
                                             KEDUDUKAN DALAM  :6
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :44
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU KHAIRUL
                                                                                        KHELMI
                                             MATA MERIT TERKINI :10320
                                             KEDUDUKAN DALAM :2
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :18
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU ABDUL SAMAD
                                             MATA MERIT TERKINI :3160
                                             KEDUDUKAN DALAM :7
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :43
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  :  CIKGU SITI ZURHAIDA
                                             MATA MERIT TERKINI :2410
                                             KEDUDUKAN DALAM :8
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                : 45
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU MOHD AIDID
                                             MATA MERIT TERKINI :350
                                             KEDUDUKAN DALAM : 10
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                : 47
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU SUGANTHY
                                             MATA MERIT TERKINI : 950
                                             KEDUDUKAN DALAM : 9
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                : 46
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU KHAIRUL MUNA
                                             MATA MERIT TERKINI :4540
                                             KEDUDUKAN DALAM :5
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :38
                                             KESELURUHAN


TINGKATAN EMPAT


                                             HOMEROOM                  : CIKGU NURANIZA
                                             MATA MERIT TERKINI :10110
                                             KEDUDUKAN DALAM :4
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                : 18
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU CHE SU
                                             MATA MERIT TERKINI :8690
                                             KEDUDUKAN DALAM :5
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :22
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU MOHD FAIRUZ 
                                             MATA MERIT TERKINI :7140
                                             KEDUDUKAN DALAM :8
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                : 29
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU NORHAZLEEN 
                                             MATA MERIT TERKINI :4795
                                             KEDUDUKAN DALAM : 10
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                : 37
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU JULIANAHASNIZAH 
                                             MATA MERIT TERKINI :12640
                                             KEDUDUKAN DALAM :1
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :8
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU NORAINI
                                             MATA MERIT TERKINI : 5815
                                             KEDUDUKAN DALAM :9
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :34
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU NORHAFIZAH
                                             MATA MERIT TERKINI :7730
                                             KEDUDUKAN DALAM :7
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :28
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU ZURAINI
                                             MATA MERIT TERKINI :7945
                                             KEDUDUKAN DALAM :6
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                : 26
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU AINA
                                             MATA MERIT TERKINI : 10245
                                             KEDUDUKAN DALAM :3
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                : 17
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU SHUHAIMI
                                             MATA MERIT TERKINI :10425
                                             KEDUDUKAN DALAM :2
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :15
                                             KESELURUHAN
TINGKATAN LIMA                                             HOMEROOM                  : CIKGU ADZ JAMROZ
                                             MATA MERIT TERKINI : 12510
                                             KEDUDUKAN DALAM :4
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :9
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU SITI KHALIJAH 
                                             MATA MERIT TERKINI :9010
                                             KEDUDUKAN DALAM : 5
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :20
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU MOHD FADZLI 
                                             MATA MERIT TERKINI : 5560
                                             KEDUDUKAN DALAM :8
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :35
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU SYARIFAH NUR FARAH
                                             MATA MERIT TERKINI :7740
                                             KEDUDUKAN DALAM :7
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :27
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU NORLELA
                                             MATA MERIT TERKINI :3930
                                             KEDUDUKAN DALAM :10
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :40
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU SITI ZUBAIDAH 
                                             MATA MERIT TERKINI :15635
                                             KEDUDUKAN DALAM : 1
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :5
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU ZUHAILI
                                             MATA MERIT TERKINI : 8550
                                             KEDUDUKAN DALAM :6
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :24
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU MARZIANA 
                                             MATA MERIT TERKINI : 5010
                                             KEDUDUKAN DALAM :9
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :36
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU SAI'DAH 
                                             MATA MERIT TERKINI : 12705
                                             KEDUDUKAN DALAM :2
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                :7
                                             KESELURUHAN
                                             HOMEROOM                  : CIKGU NUR FAIZA 
                                             MATA MERIT TERKINI : 10510
                                             KEDUDUKAN DALAM : 4
                                             TINGKATAN
                                             KEDUDUKAN                : 14
                                             KESELURUHAN